POŽARNA VARNOST, tehnično testiranje, Suzana Močivnik s.p.
Firma POŽARNA VARNOST Suzana Močivnik s.p., Strma pot 15a, 8270 KRŠKO, s poslovno enoto na Ptuju, Na postajo 24, 2250 PTUJ izvaja preglede vgrajenih SISTEMOV AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE 

(v nadaljevanju SAPZ) na osnovi pooblastila Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Uprava RS

 za zaščito in reševanje, številka 8450-19/2020-10-DGZR z dne 19.10.2020.
Izvajamo preglede in preizkuse vseh vrst SAPZ ter izdajamo POTRDILA IN POROČILA PREDPISANA Z ZAKONODAJO V REPUBLIKI SLOVENIJI.

logo_pozarna1
ORODJA ZA DOSTOPNOST