SAPZ

Seznam sistemov aktivne požarne zaščite in periodika pregledovanja

 

Po Pravilniku o pregledovanju in preskušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19) so navedeni naslednji sistemi in njihova periodika pregledovanja:

 

VGRAJEN SISTEM AKTIVNE POŽARNE ZAŠČITE

Navodila za pripravo na pregled

Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje

       požarne lopute

       požarna vrata

       evakuacijska vrata

       prezračevalne naprave

       naprave in oprema, ki služi za pogon ali krmiljenje dvigala

       avtomatski javljalniki gorljivih plinov

       odprtina za naravni odvod dima in toplote

 

Sistemi za odkrivanje in javljanje gorljivih plinov

 

Sistem za nadzor dima in toplote

       naravni odvod dima in toplote

       mehanski odvod dima in toplote

       nadtlačni sistem kontrole dima

 

Gasilni sistem

       gasilni sistem s tekočim gasilom – sprinkler

       gasilni sistem s tekočim gasilom z odprtimi šobami, namenjen gašenju ali omejevanju požara

       gasilni sistem s tekočim gasilom

       gasilni sistem s plinastim gasilom

       gasilni sistem z drugim gasilom

 

Varnostna razsvetljava

 

Drugi SAPZ – sistem aktivne požarne zaščite

       avtomatska požarna / evakuacijska vrata z lastnim sistemom odkrivanja požara

       zniževanje koncentracije kisika v prostoru

       rezervna oskrba z energijo za SAPZ

       preprečevanje požara v transportnih cevovodnih / silosih

 

Ob vsaki razširitvi sistema, za spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite oziroma če vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, ki je bil sistem aktiviran, ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju, je priporočeno pridobiti novo potrdilo.

 

Periodika pridobitve potrdila o brezhibnem delovanju  za vse sisteme je na 3 leta od datuma izdaje.

 

ORODJA ZA DOSTOPNOST